Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

Umowa z POLSA

W dniu 11 czerwca, w siedzibie Polskiej Agencji Kosmicznej, Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (ITWL) dr hab.inż. Mirosław Kowalski, prof.ITWL oraz Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) prof.dr.hab. Grzegorz Wrochna podpisali umowę o współpracy nadzorowanych przez siebie instytucji.

Umowa dotyczy kooperacji w zakresie rozwoju zdolności wykrywania i śledzenia obiektów kosmicznych, które wpisują się bezpośrednio w ważny obszar bezpieczeństwa i obronności, będący domeną działalności obydwu podmiotów uczestniczących w realizacji strategicznych celów państwa poprzez wspieranie rozwoju techniki kosmiczno-lotniczej.


Oprócz szefów obydwu instytucji w spotkaniu uczestniczyli również, ze strony ITWL: prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk - Z-ca Dyrektora ITWL ds. Naukowych, dr inż. Jerzy Łukasiewicz z Zakładu C4ISR, natomiast ze strony POLSA: płk dr inż. Rafał Borek - Dyrektor Departamentu Projektów Obronnych, Stanisław Hebda - Dyrektor Biura Organizacyjnego oraz płk rez. Marek Malawski - Ekspert.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
poczta@itwl.pl