Aktualności
 • Zarejestruj

13451192 1029124683808324 1754868327 nBezzałogowy Statek Powietrzny AtraxM wziął udział w dwudniowych, krajowych ćwiczeniach ratowniczych "H2O 2016", które z rozkazu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej odbyły się w dniach 15-16 czerwca 2016 na terenie powiatu kieleckiego.

"H2O 2016” to największe od czterech lat w województwie świętokrzyskim ćwiczenia straży pożarnej. Bezzałogowiec AtraxM z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych wspierał dwudniowe ćwiczenia, w których brały udział jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG), w tym centralnego odwodu operacyjnego, z województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (ponad 300 strażaków - 80 samochodów pożarniczych). Ponadto w ćwiczeniach brały udział podmioty współpracujące z jednostkami ochrony przeciwpożarowej: Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Polski Czerwony Krzyż, Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz zespoły zarządzania kryzysowego różnych szczebli (ok. 140 osób). AtraxM przekazywał na żywo do stanowisk dowódców ćwiczeń oraz zlokalizowanej w centrum Kielc centrali dowodzenia dane i obraz ułatwiając dowódcom koordynację działań.

Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie działań ratowniczych podczas powodzi oraz doskonalenie współpracy pomiędzy jednostkami KSRG oraz podmiotami wspierającymi działania interwencyjne tych jednostek.

Ćwiczenia, których organizatorem jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej i Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbyły się na zbiornikach wodnych w: Cedzynie, Mójczy, Sukowie, Borkowie i Wojciechowie. Ćwiczenia obserwował Minister MSWiA Mariusz Błaszczak oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski.

AtraxM wspiera Straż PożarnąAtraxM wspiera Straż PożarnąAtraxM wspiera Straż PożarnąAtraxM wspiera Straż PożarnąAtraxM wspiera Straż PożarnąAtraxM wspiera Straż PożarnąAtraxM wspiera Straż Pożarną

źródło: strażacki.pl

Bezzałogowy Statek Powietrzny AtraxM wziął udział w dwudniowych, krajowych ćwiczeniach ratowniczych "H2O 2016", które z rozkazu Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej odbyły się w dniach 15-16 czerwca 2016 na terenie powiatu kieleckiego.

"H2O 2016” to największe od czterech lat w województwie świętokrzyskim ćwiczenia straży pożarnej. Bezzałogowiec AtraxM z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych wspierał dwudniowe ćwiczenia, w których brały udział jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG), w tym centralnego odwodu operacyjnego, z województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie (ponad 300 strażaków - 80 samochodów pożarniczych). Ponadto w ćwiczeniach brały udział podmioty współpracujące z jednostkami ochrony przeciwpożarowej: Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Polski Czerwony Krzyż, Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz zespoły zarządzania kryzysowego różnych szczebli (ok. 140 osób). AtraxM przekazywał na żywo do stanowisk dowódców ćwiczeń oraz zlokalizowanej w centrum Kielc centrali dowodzenia dane i obraz ułatwiając dowódcom koordynację działań.

Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie działań ratowniczych podczas powodzi oraz doskonalenie współpracy pomiędzy jednostkami KSRG oraz podmiotami wspierającymi działania interwencyjne tych jednostek.

Ćwiczenia, których organizatorem jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej i Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach odbyły się na zbiornikach wodnych w: Cedzynie, Mójczy, Sukowie, Borkowie i Wojciechowie. Ćwiczenia obserwował Minister MSWiA Mariusz Błaszczak oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Leszek Suski.

Udostępnij

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów