Aktualności
 • Zarejestruj

logoInstytut Techniczny Wojsk Lotniczych zaprezentował, podczas "Dnia Dostojnych Gości" zorganizowanego w czasie ćwiczeń Anakonda-16 w Drawsku Pomorskim, flagowe projekty i propozycje dla Sił Zbrojnych RP. Tzw. "VIP Day" odbył się 16 czerwca 2016 r.

Na stoisku ITWL zorganizowanym w ramach wystawy Polskiego Przemysłu Obronnego pod patronatem polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności kraju, najwyżsi dowódcy polskich i zagranicznych Sił Zbrojnych zapoznali się z przykładami modernizacji statków powietrznych, systemem ochrony biernej samolotów i śmigłowców, systemem planowania misji, uzbrojonymi bezzałogowymi statkami powietrznymi typu Atrax oraz odrzutowym celem powietrznym JET-2.
W ćwiczeniu Anakonda-16 w roli obserwatora uczestniczył Dyrektor ITWL prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik.
Anakonda-16 to cykliczne ćwiczenie o połączonym charakterze, prowadzone na terenie całej Polski, realizowane w układzie wielonarodowościowym. Wspólne manewry odbywały się od 7 do 17 czerwca i były największymi ćwiczeniami wojskowymi w Polsce po 1989 r. Były odpowiedzią na współczesne wyzwania w sferze bezpieczeństwa, demonstracją jedności i solidarności sojuszniczej, posiadanych przez sojusz zdolności i gotowości do kolektywnej obrony terytorium państw członkowskich i szybkiej odpowiedzi Sojuszu na pojawiające się zagrożenia. Scenariusz ćwiczenia miał charakter obronny. Ćwiczenia wojsk były sprawdzianem zdolności do działań połączonych, przemieszczenia znacznych sił. Dla Polski były testem zdolności w zakresie wykonywania funkcji państwa gospodarza (ang. Host Nation Support, HNS). Po raz pierwszy w historii scenariusz objął walkę w cyberprzestrzeni.
Celem ćwiczenia było zgranie wydzielonych sił do prowadzenia działań obronnych oraz stworzenie warunków wprowadzenia do walki sojuszniczych sił wzmocnienia. W ćwiczeniu prowadzona była również współpraca z organami administracji państwowej w zakresie wsparcia Sił Zbrojnych RP. Zaangażowano wszystkie rodzaje Sił Zbrojnych i wybrane elementy układu pozamilitarnego. W poszczególnych komponentach swoje zadania realizowały wojska lądowe, siły powietrzne, marynarka wojenna oraz wojska specjalne. Oprócz jednostek wydzielonych z SZ RP udział wzięły wydzielone siły i środki z osiemnastu państw członkowskich sojuszu oraz z czterech z państw partnerskich (Finlandia, Macedonia, Szwecja, Ukraina) przedsięwzięcie realizowało blisko 31 tys. żołnierzy.

ITWL na ćwiczeniach ANAKONDA-16ITWL na ćwiczeniach ANAKONDA-16ITWL na ćwiczeniach ANAKONDA-16ITWL na ćwiczeniach ANAKONDA-16ITWL na ćwiczeniach ANAKONDA-16ITWL na ćwiczeniach ANAKONDA-16ITWL na ćwiczeniach ANAKONDA-16ITWL na ćwiczeniach ANAKONDA-16ITWL na ćwiczeniach ANAKONDA-16ITWL na ćwiczeniach ANAKONDA-16ITWL na ćwiczeniach ANAKONDA-16ITWL na ćwiczeniach ANAKONDA-16ITWL na ćwiczeniach ANAKONDA-16ITWL na ćwiczeniach ANAKONDA-16ITWL na ćwiczeniach ANAKONDA-16ITWL na ćwiczeniach ANAKONDA-16ITWL na ćwiczeniach ANAKONDA-16ITWL na ćwiczeniach ANAKONDA-16ITWL na ćwiczeniach ANAKONDA-16ITWL na ćwiczeniach ANAKONDA-16ITWL na ćwiczeniach ANAKONDA-16

Źródło: http://anakonda.do.wp.mil.pl/

Udostępnij

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów