Aktualności
 • Zarejestruj

DSC01930W dniach 16-17 czerwca 2016 r. w Trzyńcu, w Republice Czeskiej odbyła się Międzynarodowa Wystawa Innowacji Technicznych Patentów i Wynalazków INVENT ARENA 2016. Patronat nad wystawą INVENT ARENA objął Prezes Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców – IFIA, Czeski Wicepremier Nauki, Badań i Innowacji, Czeskie Ministerstwo Edukacji Młodzieży i Sportu, Czeskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Prezes Czeskiej Izby Gospodarczej oraz Burmistrz Miasta Trzyniec.


W otwarciu Wystawy brała udział Wiceminister Gospodarki Chin. Ambicją organizatorów Międzynarodowej Wystawy INVENT ARENA jest aby dorównywała ona najlepszym wystawom wynalazków i pełniła ona ważną rolę w procesach upowszechniania innowacji w Europie. Uczestnicy wystawy mogli skorzystać z okolicznościowych wykładów i wystąpień nt. prawa własności intelektualnej. Ochrona własności intelektualnej zwiększając konkurencyjność innowacyjnych rozwiązań jest bardzo ważnym elementem ich procesu komercjalizacji.
Na własnym stoisku ITWL Wystawy INVENT ARENA 2016 zaprezentowane zostały za pomocą profesjonalnie przygotowanych plansz i eksponatów dwa wynalazki, na które Instytut uzyskał już patenty. Za wynalazek pt. „Sposób zabezpieczania nitów przed wypadaniem” patent nr 222019, Wynalazcy: Michał Sałaciński, Michał Stefaniuk, Magdalena Zabłocka, Piotr Synaszko ITWL uzyskał złoty medal w konkursie Wystawy, a za wynalazek pt. „Sposób realizacji docisku pakietu naprawczego i skleiny” (patent udzielony, numer patentu jeszcze nie nadany) numer zgłoszenia do UPRP P. 405498, którego Twórcą jest Pan Michał Sałaciński medal brązowy. Ze względu na patronat IFIA oraz czeskich organizacji państwowych, a także obecność dostojnych gości oraz wielu wystawców, prezentujących swe innowacyjne opracowania wymogi konkursowe były wysokie. Przyznanie medali w tym złotego dla obu zaprezentowanych wynalazków ITWL można uznać za duży sukces. Prezentacji wynalazków na Wystawie dokonał Pan mgr Paweł Ziencik, rzecznik patentowy ITWL przy czynnej pomocy przedstawiciela Działu Rozwoju i Promocji Pana mgr. inż. Roberta Czaplickiego.
Kolejna edycja Wystawy INVENT ARENA został zaplanowana na rok 2018.

 

Wystawa Invent Arena 2016Wystawa Invent Arena 2016Wystawa Invent Arena 2016

Udostępnij

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów