Aktualności
 • Zarejestruj

Logo Konkurs IVMinister Obrony Narodowej zatwierdził uchwałę Kapituły "IV Konkursu na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności", nad którym patronat honorowy objął Prezydent RP Andrzej Duda. Minister przyznał tym samym nagrody i wyróżnienia w konkursie.

Nagroda II stopnia trafiła do wykonawców pracy badawczej pt.: System monitorowania i prognozy stanu technicznego struktury statku powietrznego z wykorzystaniem sieci czujników i systemu eksperckiego (ang. Aircraft fuSelage crack moniToring sYstem And progNosis through on-boArd eXpert sensor network - ASTYANAX), wśród których znaleźli się przedstawiciele ITWL.

Skład zespołu wykonawców projektu:


dr inż. Sławomir KLIMASZEWSKI, dr hab. inż. Andrzej LESKI, dr inż. Krzysztof DRAGAN, mgr inż. Marcin KURDELSKI, dr inż. Michał SAŁACIŃSKI, mgr inż. Michał STEFANIUK, dr inż. Janusz GOZDECKI, mgr inż. Jarosław CHOJNACKI, Dr., Ph.D.Eng, Claudio SBARUFATTI, Professor, Ph. D. Eng. Marco GIGLIO, M. Sc. Eng. Guido PAVAN, MBA,M. Sc. Eng., Luigi Maria BOTTASSO, Dr inż. Malte FRӦVEL, M. Sc. Eng Francisco Javier San Milan FIEL.

Nagroda MON za pracę badawczą

Udostępnij

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności