Aktualności
 • Zarejestruj

IMG 0629Wynalazki Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych zostały nagrodzone na Targach Wynalazczości CONCOURS LÉPINE INTERNATIONAL PARIS 2017. Targi odbyły się w Paryżu w dniach 27.04.-8.05.2017r.

Oba zaprezentowane na stoisku Pawilonu Polskiego rozwiązania ITWL uzyskały prestiżowe brązowe medale targów oraz dyplomy. Były to: „Kaseta do odpalania naboi pirotechnicznych”, numer zgłoszenia wzoru użytkowego do Urzędu Patentowego RP W.124888, Wynalazcy: Ryszard Szczepanik, Andrzej Żyluk, Wiesław Buler, Mariusz Pietraszek, Tomasz Klemba oraz „Układ do detekcji i monitorowania uszkodzeń struktury kompozytowej, zwłaszcza z nieprzewodzącym rdzeniem”, numer zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego RP P. 414277. Dodatkowo "Układ do detekcji..: został doceniony wyróżnieniem specjalnym -  dyplomem Stowarzyszenia EUROPE France INVENTEURS, nadanym przez Prezesa tego Stowarzyszenia.

Międzynarodowe Targi Wynalazczości „Concours Lépine” w Paryżu mają ponad stuletnią tradycję. Są one organizowane od 1901 roku, a ich inicjatorem był Prefekt Policji, Louis Lépine. W historii kolejnych edycji tej bardzo prestiżowej imprezy pod patronatem Prezydenta Francji oraz Prefekta Policji zaprezentowane zostały i wypromowane takie wynalazki jak silnik dwusuwowy, turbina cieplna, sztuczne serce, sztuczne płuco, aparat do transfuzji krwi i wiele innych rozpowszechnionych w świecie znakomitych rozwiązań.

Wynalazki ITWL nagrodzone w ParyżuWynalazki ITWL nagrodzone w ParyżuWynalazki ITWL nagrodzone w ParyżuWynalazki ITWL nagrodzone w Paryżu

Udostępnij

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności