Aktualności
 • Zarejestruj

000Na tegorocznych 117. Międzynarodowych Targach Wynalazczości „Concours Lépine” w Paryżu, w dniach 27.04.-8.05., ITWL zaprezentował na stoisku Pawilonu Polskiego dwa rozwiązania. Dzięki doskonałemu przygotowaniu materiałów wystawowych oraz bezpośredniemu kontaktowi z jurorami, a także komunikacji w j. francuskim, prezentacja tych rozwiązań okazała się bardzo udana.

W rezultacie ITWL został wyróżniony prestiżowym srebrnym medalem Targów za każdy z obu swych zaprezentowanych wynalazków. Były to: „Sposób pomiaru prędkości obrotowej oraz drgań koszyczka łożyska”, numer patentu PL 224361, Wynalazcy: dr inż. Edward Rokicki, dr inż. Jarosław Spychała, mgr inż. Paweł Majewski, prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, dr inż. Radosław Przysowa, dr inż. Krzysztof Kaźmierczak, Wojciech Dąbrowski oraz „Siłownik dwutłokowy z centralnym zasilaniem cieczą roboczą” numer zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego RP P.421899, Wynalazcy: mgr inż. Bonifacy Kolasa, dr hab. Inż. Leszek Ułanowicz, dr inż. Paweł Szczepaniak.
Prezentacji rozwiązań Instytutu na Targach dokonał osobiście Rzecznik Patentowy ITWL Pan mgr Paweł Ziencik.
Tradycyjnie Targi „Concours Lépine” zostały zorganizowane pod patronatem Prezydenta Francji oraz Prefekta Policji i poświęcone były transferowi technologii oraz wdrażaniu postępu technicznego. Co roku
prezentowane na tych Targach wynalazki są oceniane przez jurorów.
W ocenie rozwiązań jury bierze pod uwagę poziom nowatorstwa, poziom techniki i technologii, zapotrzebowanie społeczne, możliwości wdrażania i sprzedaży, potwierdzenie skuteczności rozwiązań stosownymi wynikami badań. Na tegorocznych Targach Polscy wystawcy przedstawili w sumie osiemnaście wynalazków. Rozwiązania te obejmowały zagadnienia z dziedzin takich jak: bezpieczeństwo, mechanika, inżynieria, informatyka i inne.
Honorowy patronat nad Pawilonem Polskim objęli: Ambasador RP we Francji, Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych oraz Prezes Polskiej Izby Zaawansowanych Technologii. Polscy wystawcy zostali również zaproszeni do Ambasady Polskiej w Paryżu w dniu 3 maja na uroczystości związane z 227 rocznicą uchwalenia Konstytucji trzeciomajowej. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie medali odbyło się 8 maja, a w uroczystości wzięło udział wielu gości honorowych, m.in. mer Paryża, przedstawiciele ambasad krajów uczestniczących, przedstawiciele Ministerstw: Spraw Wewnętrznych, Obrony oraz Prefektury Policji Francji.

 

ITWL wyróżniony na Targach CONCOURS LÉPINE INTERNATIONAL 2018 w ParyżuITWL wyróżniony na Targach CONCOURS LÉPINE INTERNATIONAL 2018 w ParyżuITWL wyróżniony na Targach CONCOURS LÉPINE INTERNATIONAL 2018 w ParyżuITWL wyróżniony na Targach CONCOURS LÉPINE INTERNATIONAL 2018 w ParyżuITWL wyróżniony na Targach CONCOURS LÉPINE INTERNATIONAL 2018 w ParyżuITWL wyróżniony na Targach CONCOURS LÉPINE INTERNATIONAL 2018 w Paryżu

Udostępnij

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności