PROJEKT OPARUS

wimas

W dniu 23.08.2010 r. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych podpisał porozumienie dotyczące rozpoczęcia prac nad projektem realizowanym w ramach 7 Programu Ramowego UE - OPen ARchitecture for Uav-based Surveillance system (OPARUS).

Celem projektu OPARUS jest opracowanie otwartej architektury platform dla użycia bezzałogowych aparatów latających do ochrony granic UE.

Główne zadania projektu OPARUS to:

  • Opracowanie opłacalnych koncepcji i scenariuszy do nadzoru z powietrza
  • Rozwiązania legislacyjne wprowadzenia UAV do pracy w kontrolowanej przestrzeni cywilnej
  • Zbadać 4 obszary techniczne:

Czujniki
Platformy
Bezpieczne łącza danych
Stacje naziemne

  • Zdefiniowanie otwartej architektury systemu i komunikacji dla bezzałogowej ochrony granicy powietrznej, lądowej oraz morskiej UE.

Międzynarodowe konsorcjum składa się z 14 podmiotów, a koordynatorem jest francuska firma Sagem.

ITWL w ramach projektu odpowiada za:

  • Analizę wymagań użytkownika - Straż Graniczna, Wojsko Polskie oraz FRONTEX
  • Zebranie danych na temat platform latających
  • Organizację warsztatów z użytkownikami.

Okres realizacji projektu, lata 2010 - 2012, a odbiorcą końcowym jest Unia Europejska.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
poczta@itwl.pl