Mapa Strony
 • Zarejestruj

Mapa strony Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych

 

 

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZSJZ 
AQAP 2110:2009
AQAP 2210:2006
ISO 9001:2008

 

AKREDYTACJE OiB
udzielone przez
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

Jedonostki badawcze o numerach certyfikatów:
7/MON/2014
8/MON/2014
9/MON/2014
10/MON/2014
11/MON/2014
38/MON/2015
39/MON/2015
2/MON/2016
3/MON/2016
24/MON/2014
40/MON/2016
41/MON/2014

 

Jednostka certyfikująca wyroby
o numerach certyfikatu:

6/MON/2014

 

WEWNĘTRZNY SYSTEM KONTROLI
Certyfikowany przez PCBC

nr W-45/8/2015

 

NATOWSKI KOD PODMIOTU
GODPODARKI NARODOWEJ
(NCAGE)

0481H

 

KONCESJA nr B-404/2003
MSWiA

 

ŚWIADECTWO BEZPIECZEŃSTWA
PRZEMYSŁOWEGO PIERWSZEGO STOPNIA

Nr 3/I-38/T/WIII/2009
NATO SECRET
Nr 2/1-8/NS/WIII/2010
EU/UE SECRET
Nr 3/1-4/UES/WIII/2010

 

LABORAORIA BADAWCZE
AKREDYTOWANE PRZEZ PCA
o numerch akredytacji:

AB 098
AB 133
AB 134
AB 137
AB 138
AB 430
AB 431

 

LABORATORIUM WZORUJĄCE
AKREDYTOWANE PRZEZ PCA

Nr akredytacji AP 004

 

JEDNOSTKA
CERTYFIKUJĄCA WYROBY
AKREDYTOWANA PRZEZ PCA

Nr akredytacji AC 021

 

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów