O Dyrektorze ITWL
 • Zarejestruj

DYREKTOR - Prof. dr hab. inż. Ryszard SZCZEPANIK

 

thumb dyrektorPłk rez. prof. dr hab. inż. Ryszard SZCZEPANIK urodził się 27 września 1945 r. we wsi Lusławice (obecnie woj. śląskie). Po ukończeniu w 1963 r. nauki w Liceum Ogólnokształcącym w Częstochowie, został przyjęty w poczet słuchaczy Wojskowej Akademii Technicznej i po odbyciu jednorocznej praktyki żołnierskiej w 1964 r. rozpoczął studia na Wydziale Mechanicznym WAT, który ukończył w 1969 r. z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tytuł mgr inż. mechanika o specjalności: samoloty i silniki lotnicze. Po ukończeniu WAT otrzymał skierowanie do Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, z jednoczesnym oddelegowaniem na dwuletnią praktykę dowódczą do 66 pułku lotnictwa szkolnego w Tomaszowie Mazowieckim. Tam też przeszedł praktykę na stanowiskach od technika klucza, poprzez dowódcę klucza, starszego technika eskadry, do dowódcy eskadry technicznej. W lipcu 1972 roku, jako młody porucznik, przybył do Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, gdzie objął stanowisko starszego inżyniera laboratoryjnego.

W 1978 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Mechanicznym WAT. W międzyczasie odbył przeszkolenie w zakresie budowy i eksploatacji samolotów Su-20. Stopniowo przechodził kolejne szczeble kariery wojskowej i naukowej poprzez stanowisko starszego asystenta, adiunkta, kierownika pracowni badań silników lotniczych (popularnej hamowni), docenta i kierownika Zakładu Silników Lotniczych. Równolegle otrzymywał nominacje na kolejne stopnie oficerskie, w 1993 r. - pułkownika. Od 2004 roku pełni funkcję Dyrektora Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. W 2011 r. uzyskał w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 5 czerwca 2014 roku nadano mu tytuł profesora nauk technicznych.

Organizator i aktywny uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych naukowych konferencji i sympozjów. Znany i ceniony w środowisku specjalista w zakresie budowy i eksploatacji silników lotniczych. Jest autorem licznych publikacji w czasopismach naukowych i technicznych. Autor i współautor 50 projektów wynalazczych, w tym 19 patentów. Posiada tytuł Wynalazcy Wojska Polskiego. Legitymuje się dyplomem tłumacza języka angielskiego i rosyjskiego. Włada językiem niemieckim. Aktywny członek grupy NAFAG (NATO Air Force Armament Group) w sztabie NATO w Brukseli.

W latach 1990-1992 oddelegowany do wykonywania zadań w ramach misji pokojowych pod auspicjami ONZ:

 • 1990 r. – Wzgórza Golan – Camp Faouar – UNDOF – szef logistyki PKW;
 • 1991 – 1992 – Kuwejt, Irak Misja UNIKOM, pełnione stanowiska – MTO (Military Transport Officer w sztabie UNIKOM), szef logistyki w Sektorze Południowym;
 • czerwiec – lipiec 1992 – obserwator wojskowy w Sarajewie - Misja UNPROFOR (w okresie natężonych walk w Bośni i Hercegowinie).

Płk rez. prof. dr hab. inż. Ryszard SZCZEPANIK jest żonaty – żona Wanda, ma dwoje dzieci: Artura i Annę oraz czworo wnucząt: Bartek, Karolina, Emma i Emil.

 

KONTAKT

prof. dr hab. inż. Ryszard SZCZEPANIK
tel. 261 85 13 01

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów