Działalność Wydawnicza

Znak wydawnictwa ITWL sWydawnictwo ITWL publikuje głównie książki naukowe autorstwa pracowników w celu upowszechniania najnowszych badań naukowych i prac rozwojowych.

Wszystkie publikacje naukowe są recenzowane oraz weryfikowane pod względem zgodności z zasadami etyki wydawniczej i rzetelności naukowej.
Proces wydawniczy jest realizowany zgodnie z planem wydawniczym na dany rok, który zatwierdza Dyrektora ITWL.

Pozycje planowane oraz spoza planu podlegają ocenie Komitetu Wydawniczego.

Skład Komitetu Wydawniczego

dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL – Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk – Zastępca Przewodniczącego
prof. dr hab. inż. Józef Błachnio
prof. dr hab. inż. Sylwester Kłysz
prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz
prof. dr hab. inż. Jerzy Manerowski
prof. dr hab. inż. Krzysztof Sibilski
prof. dr hab. inż. Józef Żurek
dr hab. inż. Andrzej Szelmanowski, prof. ITWL
dr hab. inż. Mirosław Witoś, prof. ITWL
płk dr hab. inż. Mariusz Zieja, prof. ITWL
dr inż. Andrzej Gębura

Redakcja
mgr inż. Krzysztof Bubrzyk – Kierownik Wydawnictwa
mgr Magdalena Malczewska – redaktor
mgr Wioletta Gramek – redaktor
mgr Magda Tomaszewska – tłumacz

 

pdfProcedura recenzowania książek

pdfEtyka wydawnicza


Nie wszystkie publikacje Wydawnictwa trafiają do sprzedaży. Książki wydane w ramach działalności statutowej Instytutu są rozsyłane do bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarza obowiązkowego oraz bibliotek uczelni technicznych w ramach upowszechniania nauki.

Wydawnictwo ITWL może poszczycić się licznymi nagrodami. W 2012 r. zostało nagrodzone w Konkursie na najlepszą książkę techniczną TECHNICUS za wydanie serii pt. ”Podstawy eksploatacji statków powietrznych”, autorstwa prof. Jerzego Lewitowicza.

KONTAKT

kierownik OIN: mgr inż. Krzysztof Bubrzyk
mail: krzysztof.bubrzyk@itwl.pl
tel. 261 851 362

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

rzetelnafirma ITWL

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
poczta@itwl.pl