Stopnie i Tytuły Naukowe
 • Zarejestruj

Doktoraty

 

 

STRONA W BUDOWIE

 

- mgr inż. nr 2
- Imię i Nazwisko
- Tytuł rozprawy doktorskiej
- dziedzina: nauki techniczne
- dyscyplina: budowa i eksploatcja maszyn
- stopień lub tytuł naukowy, imię i nazwisko promotora
- stopień lub tytuł naukowy, imię i nazwisko promotora pomocniczego
- data wszczęcia przewodu doktorskiego

pliki do pobrania (pdf):
- streszczenie rozprawy (w jęz. polskim)/abstract (w jęz. angielskim)
- recenzja 1
- recenzja 2

Link do:

Uchwała Rady Naukowej o nadaniu (nienadaniu) stopnia doktora

 

mgr inż. 3

Udostępnij

Stopnie i Tytuły Naukowe

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności