Zakład Kompozytowych Konstrukcji Lotniczych
 • Zarejestruj

 

ZAKŁAD KOMPOZYTOWYCH KONSTRUKCJI LOTNICZYCHlogo z58

 

Podstawowym zadaniem Zakładu Kompozytowych Konstrukcji Lotniczych (Z-58) są prace w zakresie projektowania elementów strukturalnych statków powietrznych (załogowych i bezzałogowych) i urządzeń naziemnych, opracowywania systemów mechatronicznych w tym autonomicznych platform bezzałogowych, opracowywania i wdrażania technologii kompozytowych w lotnictwie Sił Zbrojnych RP. Zakład posiada kompetencje do przeprowadzania szkoleń z zakresu technologii kompozytowych i obsługi systemów bezzałogowych statków powietrznych.

Główne kierunki prac realizowanych przez Zakład to:

 • Projektowanie i wytwarzanie struktur kompozytowych oraz ich dokumentacji technicznej;
 • Naprawy struktur lotniczych za pomocą kompozytów;
 • Analizy komputerowe i symulacje struktur kompozytowych z wykorzystaniem MES;
 • Opracowywanie technologii napraw struktur kompozytowych;
 • Wykonywanie struktur kompozytowych i napraw;
 • Projektowanie, montaż i uruchamianie układów elektronicznych;
 • Opracowywanie oraz implementacja algorytmów przetwarzania obrazu;
 • Programowanie wysokopoziomowe aplikacji interfejsu z użytkownikiem;
 • Modelowanie i symulacja dynamiki różnego rodzaju obiektów technicznych;
 • Opracowywanie i implementacja systemów sterowania;
 • Programowanie niskopoziomowe systemów wbudowanych pracujących w czasie rzeczywistym;
 • Projektowanie kompozytowych i metalowych struktur samolotów;
 • Projektowanie aerodynamiczne oraz analiza charakterystyk aerodynamicznych i osiągowych złożonych układów statków powietrznych
 • Przygotowywanie dokumentacji CAD w systemie Siemens NX (Unigraphics);
 • Sporządzanie dokumentacji płaskiej;
 • Projektowanie i wykonywanie struktur drukowanych (3D).

Struktura organizacyjna Zakładu Kompozytowych Konstrukcji Lotniczych (Z-58):

 1. Pracownia Konstrukcji Lotniczych 
 2. Pracownia Lotniczych Struktur Kompozytowych 
 3. Pracownia Autonomicznych Platform Bezzałogowych

KONTAKT

Kierownik Zakładu: mjr dr inż. Mariusz ŻOKOWSKI
tel. 261 851 358
mariusz.zokowski@itwl.pl

Zastępca Kierownika Zakładu: dr inż. Michał SAŁACIŃSKI
tel. 261 851 158
michal.salacinski@itwl.pl

 

Zakładu Kompozytowych Konstrukcji Lotniczych

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności