Aktualności
 • Zarejestruj

Centrum Wdrożeniowo–Produkcyjne ITWL

DSC 0486 KopiowanieInstytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL), zgodnie z ustawą o instytutach badawczych, utworzył Centrum Wdrożeniowo – Produkcyjne Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych Sp. z o.o., któremu przewodził będzie gen.bryg.rez.pil. Dariusz Wroński. Uroczyste podpisanie Aktu Notarialnego odbyło się 28 maja 2015 roku w siedzibie Instytutu.

Spółka utworzona została w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (SPIN-TECH-K1/PJB/14/27NCBR/13 z dn.12-11-2013r.).

W ciągu 62 lat działalności Instytutu, pracownicy zgłosili 2093 projektów wynalazczych w tym 408 wynalazków i wzorów użytkowych zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP, z czego Instytut uzyskał 339 patentów i praw ochronnych.

. Liczba projektów naukowo - badawczych potwierdza,  iż możliwości pracowników naukowych ITWL są olbrzymie, zwłaszcza że większość wynalazków została wdrożona do działań sektora wojskowego. Poszukiwanie możliwych ścieżek komercjalizacji wyników badań skłoniło Dyrektora Generalnego ITWL prof. dr. hab. inż. Ryszarda Szczepanika do podjęcia decyzji o założeniu spółki celowej, która zajmie się komercjalizacją wyników badań naukowych i wypracowanych rozwiązań opracowanych przez ITWL.

Spółka odpowiedzialna będzie za komercjalizację wyników badań naukowych i prac rozwojowych, prowadzenie działań z zakresu transferu technologii, upowszechnianie nauki oraz pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową instytutu, a jej oferta dotyczyć będzie głównie szeroko pojętego kojarzenia nauki i biznesu oraz usług związanych z badaniami i wykorzystaniem aparatury badawczej ITWL.

Wieloletni dorobek Instytutu to przede wszystkim realizacja prac naukowo-badawczych, doświadczalno-konstrukcyjnych i techniczno-usługowych, związanych ze sprzętem lotniczym, mających bezpośredni wpływ na wzrost niezawodności i efektywności techniki lotniczej, co wiąże się z bezpieczeństwem lotów oraz potrzebą komercjalizacji wyników badań naukowych. Instytut w ciągu 62 lat działalności ukształtował kierunki badawcze wynikające z potrzeb lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Kierunki te zakreślają obszary badawcze, w których wieloletnie doświadczenie zespołów badawczych powoduje, że ITWL jest na rynku krajowym liderem w działalności dotyczącej między innymi: systemów symulacyjnych, zweryfikowanych praktycznie modeli matematycznych dynamiki lotów statków powietrznych, niezawodności i bezpieczeństwa lotów, diagnostyki statków powietrznych, badań naziemnych i w locie, celów powietrznych, bezzałogowych statków powietrznych, lotniczych środków bojowych - uzbrojenia lotniczego, badania stanu technicznego wojskowych statków powietrznych i ich wyposażenia, badania wypadków lotniczych, sterowania procesami logistyki techniki lotniczej, technologii sieciocentrycznej oraz nowych technologii wytwarzania i eksploatacji materiałów pędnych i smarów. ITWL prowadzi od wielu lat współpracę z zagranicznymi placówkami naukowymi, firmami przemysłu zbrojeniowego oraz instytucjami zajmującymi się integracją w ramach Paktu Północno-Atlantyckiego. Od roku 2004 ITWL posiada upoważnienie Ministra Gospodarki do prowadzenia procesu certyfikacji biokomponentów, natomiast od roku 2008 akredytację Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie materiałów pędnych i smarów do zastosowań wojskowych.

ITWL od lat prowadzi politykę zmierzającą do zabezpieczania swoich wyników badań i praw własności przemysłowej. Swoją uwagę skupia na komercjalizacji wyników badań i kieruje swoje siły badawcze do prowadzenia intensywnych prac twórczych i rozwojowych, celem uzyskiwania patentów, sprzedaży licencji oraz zgłoszeń do UP RP. Nowopowstała spółka ma zdecydowanie ułatwić prowadzenie tych działań.

Rzecznik Prasowy ITWL - Michał Wąsiewicz


ITWL i ILOT w EREA

P1010570 640x480Przedstawiciele ITWL i Instytutu Lotnictwa wzięli udział w dorocznym spotkaniu Stowarzyszenia Europejskich Narodowych Lotniczych Instytutów Badawczych (skrót ang. EREA), które odbyło się 9 grudnia 2014 r. w Brukseli.

Czytaj więcej: ITWL i ILOT w EREA

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego

105W Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych odbyła się uroczystość dwudziestej drugiej rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Uroczystość odbyła się 21 marca 2015 roku.

Czytaj więcej: 22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego

ITWL na Antypodach

20150225 123224 640x480W dniach 24-28 lutego 2015 r. ITWL przedstawiał swój dorobek na pokazach lotniczych i towarzyszącej im wystawie AVALON 2015 w Australii w ramach wspólnego stoiska z Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno Technologicznym.

Czytaj więcej: ITWL na Antypodach

Wynalazki ITWL

 IMG 1813 640x480Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych został wyróżniony dyplomami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas "22 Giełdy Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Wystawach Wynalazczości w roku 2014", która odbyła się w Centrum Nauki KOPERNIK w dniach 17-18 lutego 2015r. "Giełda" była swoistym podsumowaniem działalności wynalazczej ITWL w 2014 roku.

Czytaj więcej: Wynalazki ITWL

Spotkanie absolwentów programu Top 500 Innovators

10474647 10153597186132538 977096466926888354 nZ inicjatywy Dyrektora prof. Ryszarda Szczepanika, w ITWL odbyło się spotkanie absolwentów programu Top 500 Innovators nt. współpracy nauki i biznesu oraz komercjalizacji badań naukowych. Spotkanie odbyło się 9 lutego 2015r.

Czytaj więcej: Spotkanie absolwentów programu Top 500 Innovators

Ośrodek Szkolenia Operatorów Bezzałogowych Statków Powietrznych

Ośrodek Szkolenia Operatorów Bezzałogowych Statków Powietrznych

 sterowanie

ZaswiadczenieW Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych zaprasza do udziału w organizowanych szkoleniach teoretycznych i praktycznych do świadectwa kwalifikacji UAVO (Unmanned Aerial Vehicle Operator) z uprawnieniami wykonywania lotów w zasięgu wzroku - VLOS oraz poza zasięgiem wzroku - BVLOS.

Czytaj więcej: Ośrodek Szkolenia Operatorów Bezzałogowych Statków Powietrznych

Zostań operatorem Bezzałogowca w ITWL

GOPR1156 800x600ITWL uruchomił Ośrodek Szkolenia Operatorów Bezzałogowych Statków Powietrznych wykonujących loty poza zasięgiem wzroku. Decyzją ULC Ośrodek rozpoczął działalność w  grudniu 2014 roku.

Czytaj więcej: Zostań operatorem Bezzałogowca w ITWL

Życzenia od Dyrektora ITWL

Kartka v2 640x480

Czytaj więcej: Życzenia od Dyrektora ITWL

List intencyjny ITWL i MBDA

DSC 0387 320x200Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych podpisał z MBDA pierwszy list intencyjny
w ramach programu „Wisła”. W wyniku tego porozumienia uzyska dostęp do wiodącej technologii symulacji „Hardware In The Loop”. Uroczystość odbyła się w ITWL 17 grudnia 2014r.

Czytaj więcej: List intencyjny ITWL i MBDA

AKTUALNOŚCI

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Centrum Wdrożeniowo–Produkcyjne ITWL

28-05-2015

Centrum Wdrożeniowo–Produkcyjne ITWL

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL), zgodnie z ustawą o instytutach badawczych, utworzył Centrum Wdrożeniowo – Produkcyjne Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych Sp. z o.o., któremu przewodził będzie gen.bryg.rez.pil. Dariusz Wroński. Uroczyste podpisanie...

Czytaj więcej

ITWL i ILOT w EREA

10-04-2015

ITWL i ILOT w EREA

Przedstawiciele ITWL i Instytutu Lotnictwa wzięli udział w dorocznym spotkaniu Stowarzyszenia Europejskich Narodowych Lotniczych Instytutów Badawczych (skrót ang. EREA), które odbyło się 9 grudnia 2014 r. w Brukseli.

Czytaj więcej

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego

23-03-2015

22 lata Polskiego Lobby Przemysłowego

W Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych odbyła się uroczystość dwudziestej drugiej rocznicy powstania Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Uroczystość odbyła się 21 marca 2015 roku.

Czytaj więcej

ITWL na Antypodach

06-03-2015

ITWL na Antypodach

W dniach 24-28 lutego 2015 r. ITWL przedstawiał swój dorobek na pokazach lotniczych i towarzyszącej im wystawie AVALON 2015 w Australii w ramach wspólnego stoiska z Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno...

Czytaj więcej

Wynalazki ITWL

25-02-2015

Wynalazki ITWL

 Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych został wyróżniony dyplomami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas "22 Giełdy Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Wystawach Wynalazczości w roku 2014", która odbyła się w Centrum Nauki...

Czytaj więcej

Spotkanie absolwentów programu Top 500 I…

09-02-2015

Spotkanie absolwentów programu Top 500 Innovators

Z inicjatywy Dyrektora prof. Ryszarda Szczepanika, w ITWL odbyło się spotkanie absolwentów programu Top 500 Innovators nt. współpracy nauki i biznesu oraz komercjalizacji badań naukowych. Spotkanie odbyło się 9 lutego...

Czytaj więcej

Ośrodek Szkolenia Operatorów Bezzałogowy…

16-01-2015

Ośrodek Szkolenia Operatorów Bezzałogowych Statków Powietrznych

Ośrodek Szkolenia Operatorów Bezzałogowych Statków Powietrznych   W Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych zaprasza do udziału w organizowanych szkoleniach teoretycznych i praktycznych do świadectwa kwalifikacji UAVO (Unmanned Aerial Vehicle Operator) z uprawnieniami wykonywania...

Czytaj więcej

Zostań operatorem Bezzałogowca w ITWL

15-01-2015

Zostań operatorem Bezzałogowca w ITWL

ITWL uruchomił Ośrodek Szkolenia Operatorów Bezzałogowych Statków Powietrznych wykonujących loty poza zasięgiem wzroku. Decyzją ULC Ośrodek rozpoczął działalność w  grudniu 2014 roku.

Czytaj więcej

List intencyjny ITWL i MBDA

22-12-2014

List intencyjny ITWL i MBDA

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych podpisał z MBDA pierwszy list intencyjny w ramach programu „Wisła”. W wyniku tego porozumienia uzyska dostęp do wiodącej technologii symulacji „Hardware In The Loop”. Uroczystość...

Czytaj więcej

Współpraca Motor Sicz i ITWL

26-11-2014

Współpraca Motor Sicz i ITWL

Na warszawskim lotnisku Babice odbyła się prezentacja śmigłowca Mi-8MSB, która stanowiła element szerszej prezentacji możliwości współpracy w zakresie przemysłu lotniczego, zorganizowanej wspólnie przez spółkę Motor Sicz i Instytut Techniczny Wojsk...

Czytaj więcej

ITWL i Raytheon

09-10-2014

ITWL i Raytheon

Dyrektor ITWL prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik oraz Vice Prezes Raytheon ds. Zintegrowanego Łańcucha Dostaw Michael B. Shaughnessy podpisali w siedzibie Instytutu list intencyjny. Ceremonia odbyła się 9.10.2014r.

Czytaj więcej

ITWL na XXII MSPO 2014

26-09-2014

ITWL na XXII MSPO 2014

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych po raz kolejny zaprezentował podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego 2014 w Kielcach swoje najnowsze osiągnięcia. Wśród eksponowanych rozwiązań znalazły się maszyny bezzałogowe, stanowisko modernizacji śmigłowców z...

Czytaj więcej

Defender za Atraxa!!!

12-09-2014

Defender za Atraxa!!!

Po raz kolejny udowodniliśmy, że nasza myśl techniczna stoi w równym szeregu z najlepszymi światowymi osiągnięciami. Tym razem to BSP Atrax został wyróżniony nagrodą „Defender” podczas kieleckich targów MSPO2014, które...

Czytaj więcej

Życzenia na Święto Lotnictwa Polskiego

28-08-2014

Życzenia na Święto Lotnictwa Polskiego

W dniu Święta Lotnictwa Polskiego Dyrekcja Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych składa najlepsze życzenia lotnikom, pracownikom ITWL, pasjonatom lotnictwa oraz wszystkim osobom zwiazanym z tą niezwykłą dziedziną. Tyle samo startów co lądowań,...

Czytaj więcej

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów