Aktualności
 • Zarejestruj

IENA2018Jak co roku wynalazcy i ich stowarzyszenia jak również przedstawiciele przemysłu i nauki z całego świata spotykają się na Targach IENA w Norymberdze aby zaprezentować swoje innowacje oraz nawiązywać kontakty z partnerami i inwestorami. Tegoroczna jubileuszowa 70. edycja Międzynarodowych Targów „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty” IENA 2018 objęła prezentację prawie 800 wynalazków z ok. 30 krajów i różnych branż. W okresie 70 lat aktywności Targów pokazanych zostało ok. 30 tys. Wynalazków. Prezentacja ITWL odbywała się w stoisku polskim, zorganizowanym przez oficjalnego przedstawiciela na Polskę - Agencję Promocyjną Inventor, na którym zaprezentowanych zostało 31 wynalazków i innowacyjnych technologii, opracowanych w polskich instytutach badawczych, na wyższych uczelniach i w przedsiębiorstwach. Patronat honorowy nad tą ekspozycją objęła Rada Główna Instytutów Badawczych oraz Fundacja Polska Sieć Kobiet Nauki (Polish Women Scientists Network), a jej osiągnięcia to 4 złote, 10 srebrnych i 14 brązowych medali oraz nagrody specjalne. Za wynalazek pt. „Siłownik dwutłokowy z centralnym zasilaniem cieczą roboczą” numer zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego RP P.421899, Wynalazcy: mgr inż. Bonifacy Kolasa, dr hab. Inż. Leszek Ułanowicz, dr inż. Paweł Szczepaniak ITWL uzyskał bardzo prestiżowy złoty medal Targów IENA 2018 oraz dyplom, a za wynalazek pt. „Sposób pomiaru prędkości obrotowej oraz drgań koszyczka łożyska”, numer patentu PL 224361, Wynalazcy: dr inż. Edward Rokicki, dr inż. Jarosław Spychała, mgr inż. Paweł Majewski, prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, dr inż. Radosław Przysowa, dr inż. Krzysztof Kaźmierczak,
Wojciech Dąbrowski srebrny medal również z dyplomem. Tradycyjnie prezentację obu rozwiązań zrealizował osobiście rzecznik patentowy ITWL mgr Paweł Ziencik, który odebrał także wyróżnienia w imieniu Instytutu."

ikona aaaZapraszamy do zapoznania się z najnowszym filmem promującym konstrukcje bezzałogowe Instytutu technicznego Wojsk Lotniczych. Film powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

ITWL uzyskał dofinansowanie na promocję wyróżnionego w konkursie "Polski Produkt Przyszłości 2017" BSP pionowego startu i lądowania ATRAX. Konkurs zorganizowany był przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wyróżnienie w konkursie stworzyło możliwość ubiegania się o grant w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji

Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB

Granty na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie Polskich Produktów Przyszłości.

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich wyniosła 24 989,00 zł

Baner jpg

Orlik ITWL 800x600Zgodnie z decyzją nr 255/DPZ, Minister Obrony Narodowej, z dniem 28 września 2018r., powołał na stanowisko:

Dyrektora Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych - dr. hab. inż. Mirosława Kowalskiego

Kolejną decyzją nr 256/DPZ Minister, z dniem 28 września 2018 r., powołał:

Zastępcę Dyrektora Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych ds. Organizacyjno-Technicznych - dr. inż. Jarosława Sarneckiego.

 

Minister of National Defence od the Republic of Poland in accordance to decissions No. 255/DPZ and 256/DPZ appointed to the position of:

Director of the Air Force Institute of Technology - Mr. Miroslaw Kowalski PhD. D.Sc. Eng.

and to the position of:

Deputy Director for  organizational and technical matters - Mr. Jaroslaw Sarnecki PhD. Eng.

Sukces na MSPO 2018

Prezydent RP Andrzej Duda i p.o. Dyrektora ITWL dr hab.inż. Mirosław Kowalski


Zakończyła się właśnie kolejna edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. ITWL podtrzymał znakomitą passę i po raz kolejny uzyskał najwyższe laury, tych największych we wschodniej Europie targów.

Tym razem komisja konkursowa, pod przewodnictwem Sekretarza Stanu w MON Sebastiana Chwałka, nagrodziła System Informatyczny wspierający proaktywne zarządzanie bezpieczeństwem lotów w Służbie Ruchu Lotniczego SZ RP - TURAWA MATS. Nagrodę z rąk Sekretarza Stanu i Dyrektora DPZ gen. bryg. dr inż. Karola Dymanowskiego odebrał Z-ca Dyrektora ITWL prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk oraz kierujący zespołem płk dr hab. inż. Mariusz Zieja.

Czytaj więcej: Sukces na MSPO 2018

PLAKAT02aJuż po raz trzeci „ startuje ” Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Lotnictwie i Przemyśle Lotniczym pod honorowym patronatem Szefa BBN, Sekretarza Stanu Pawła Solocha.

Pierwszy etap olimpiady rozstrzygnięty będzie przez internet. Zgłoszenia uczestnictwa w Olimpiadzie należy nadsyłać na adres: interwizja@interwizja.edu.pl do 25 listopada 2018 r.
Etap I Olimpiady przeprowadzony zostanie przez internet i obejmie cztery bloki programowe:

 1. Historię lotnictwa i przemysłu lotniczego w Polsce.
 2. Osiągnięcia sportowe.
 3. Współczesne lotnictwo wojskowe.
 4. Współczesne lotnictwo cywilne, przemysł i zaplecze badawczo-rozwojowe.

Test, który należało będzie rozwiązać, zostanie umieszczony na platformie internetowej, do której dostęp otrzyma każdy uczestnik. Po uzyskaniu dostępu, uczestnik wybierze dwa bloki tematyczne i wypełni załączony do nich test. Rozstrzygnięcie I etapu planowane jest do 30 listopada 2018r.

Etap II olimpiady (finał) zostanie przeprowadzony 10 grudnia 2018r. w  Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych.

Organizatorami olimpiady są: Polskie Lobby Przemysłowe im. E. Kwiatkowskiego, Stowarzyszenie Polska w Unii Europejskiej, Naczelna Organizacja Techniczna w Białej Podlaskiej, Podlaska Agencja Consultingowa RECTUS-WOC, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP i portal internetowy www.interwizja.edu.pl .

Dodatkowe informacje: e-mail kucharukt@poczta.onet.pl, tel. 502 147 789

Wyznaczenie do pełnienia obowiązków dyrektora Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych

 

 decyzja nr196Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 7 sierpnia 2018 r. wyznacza się Pana dr. hab. inż. Mirosława KOWALSKIEGO, prof. ITWL do pełnienia obowiązków dyrektora Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie do czasu powołania nowego dyrektora, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

DSC 0341W tym roku minęło 65 lat od powołania, 17 czerwca 1953 r. przez Ministra Obrony Narodowej, Instytutu Naukowo-Badawczego Wojsk Lotniczych (dzisiejszy Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych). Z tej okazji na terenie ITWL, 15 czerwca 2018 r., odbyły się uroczystości jubileuszowe. Patronat honorowy nad nimi objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Czytaj więcej: Obchody 65 lecia ITWL

inventarena2018

Złote medale dla ITWL na INVENT ARENA 2018

Udział w drugiej edycji Międzynarodowej Wystawy Innowacji Technicznych, Patentów i Wynalazków INVENT ARENA 2018 w Trzyńcu okazał się dla ITWL bardzo udany. Wystawa została zorganizowana w zbliżonej konwencji do poprzedniej edycji z 2016 r. i w podobnej skali, a wówczas zaprezentowane zostały wynalazki z 21 krajów. Na Wystawie byli obecni przedstawiciele Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczych (IFIA), Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), oraz czeskich organizacji rządowych związanych z własnością intelektualną. Organizacje te objęły Wystawę swym patronatem.

Czytaj więcej: Złote medale dla ITWL na INVENT ARENA 2018

Baner jpgITWL uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na promocję wyróżnionego w konkursie "Polski Produkt Przyszłości" BSP pionowego startu i lądowania ATRAX. Konkurs zorganizowany był przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wyróżnienie w konkursie stworzyło możliwość ubiegania się o grant w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji

Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB

Granty na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie Polskich Produktów Przyszłości.

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich wyniosła 24 989,00 zł

Fundusze Europejskie dla ITWLFundusze Europejskie dla ITWLFundusze Europejskie dla ITWLFundusze Europejskie dla ITWLFundusze Europejskie dla ITWLFundusze Europejskie dla ITWL

001Wynalazek „Układ do badań porównawczych paliw lotniczych” uzyskał wyróżnienie w V edycji konkursu „Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki”, którego organizatorem był Dziennik Gazeta Prawna. Celem konkursu była promocja polskiej nauki oraz potencjału twórczego polskich wynalazców. Tegoroczna edycja dotyczyła wynalazków zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP w latach 2015 i 2016.

Czytaj więcej: Wyróżnienie za wynalazek

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności