Aktualności
 • Zarejestruj

Seminarium plakatZakład Systemów Szkoleniowych Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych wraz z Wydziałem Lotnictwa WSOSP zorganizował Seminarium Naukowe nt.: „Nowoczesne technologie informatyczne i multimedialne wykorzystywane w szkoleniu”. Spotkanie odbyło się 30 stycznia 2018 roku w dęblińskiej szkole.

W Seminarium wzięli udział: Komenda Szkoły, Przedstawiciele Rady Naukowej, Kadra Dydaktyczna, Kierownicy Ośrodków Szkolenia, Przedstawiciele Centrum Szkolenia Inżynieryjno Lotniczego oraz studenci Wydziału Lotnictwa.

Celem seminarium było zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań i technologii informatycznych (E-learning, Rozszerzona Rzeczywistość AR, Wirtualna Rzeczywistość VR) możliwych do zastosowania w szkoleniu personelu technicznego. Przedstawiono również założenia nowego projektu badawczego który będzie przygotowywany we współpracy ITWL i WSOSP.

Seminarium otworzył Dziekan Wydziału Lotnictwa WSOSP płk dr hab. inż. Norbert GRZESIK.

W spotkania wygłoszono referaty:

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w szkoleniu personelu technicznego - dr inż. Przemysław MĄDRZYCKI ITWL.

Możliwości wykorzystania Rozszerzonej Rzeczywistości w szkoleniu lotniczym – dr inż. Andrzej RYPULAK WSOSP.

Model kształcenia w społeczeństwie sieci - dr Rafał GŁĘBOCKI Akademia Jana Długosza.

Symulator sytuacji szczególnych w locie – założenia projektu - mgr Anna NIKODYM ITWL.

Prezentacja Modułu Szkolenia Wirtualnego - P. Paweł SUŁKOWSKI ITWL.

Zaprezentowano również opracowania ITWL:

- Materiały szkoleniowe opracowane dla Komputerowego Systemu Dydaktycznego KSD SOWA

- Jednostkę lekcyjną w technologii Poszerzonej Rzeczywistości dla PPZR NEWA

- Moduł Szkolenia Wirtualnego dla samolotu M-28 i śmigłowca Mi-8

SEMINARIUM ITWL i WSOSPSEMINARIUM ITWL i WSOSPSEMINARIUM ITWL i WSOSPSEMINARIUM ITWL i WSOSPSEMINARIUM ITWL i WSOSPSEMINARIUM ITWL i WSOSP

DSC 3793Zespół badawczy z ITWL odebrał z rąk Podsekretarza Stanu w MON, dr. Dominika Smyrgały oraz Szefa BBN Pawła Solocha Nagrodę III stopnia w V konkursie na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności objętego honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Wręczenie nagród odbyło się 6 grudnia 2017r. w sali konferencyjnej Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych.

Za pracę System Informatyczny wspierający proaktywne zarządzanie bezpieczeństwem lotów w Służbie Ruchu Lotniczego SZ RP — TURAWAMATS” nagrodzony został zespół w składzie ppłk dr inż. Zieja Mariusz, dr inż. Gołda Paweł, mgr. inż. Kurzyk Bartłomiej, mgr. inż. Kobiałka Andrzej, mgr. inż. Dygnatowski Paweł, Szporka Aleksander, mgr. inż. Głyda Krzysztof.

Wśród zaproszonych gości podczas uroczystości obecny był m. in. przedstawiciel Prezydenta RP, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, przewodniczący kapituły konkursu prof. Wojciech Fałkowski jak również prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak oraz przedstawiciele resortu obrony narodowej. ITWL oprócz członków nagrodzonego zespołu reprezentował podczas uroczystości Z-ca Dyrektora ITWL dr. inż. Jarosław Sulkowski oraz prof. dr. hab. inż. Józef Żurek.

Organizatorem tegorocznego konkursu, który ma na celu promowanie dobrych praktyk i efektywność realizacji badań naukowych oraz prac rozwojowych na rzecz obronności państwa był Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON.

III miejsce za pracę naukową lub rozwojowąIII miejsce za pracę naukową lub rozwojowąIII miejsce za pracę naukową lub rozwojowąIII miejsce za pracę naukową lub rozwojowąIII miejsce za pracę naukową lub rozwojowąIII miejsce za pracę naukową lub rozwojowąIII miejsce za pracę naukową lub rozwojowąIII miejsce za pracę naukową lub rozwojowąIII miejsce za pracę naukową lub rozwojową

Źródło: www.mon.gov.pl

Zdjęcia: Jerzy Surmak

LISTA LAUREATÓW
V Konkursu na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności:

1. w kategorii za najlepszą pracę naukową lub rozwojową:
 Nagrodę I stopnia, w wysokości 60 000 złotych,
dla zespołu badawczego w składzie:

 •     prof. dr hab. inż. ROGALSKI Antoni
 •     prof. dr hab. inż. PIOTROWSKI Józef
 •     ppłk dr hab. inż. MARTYNIUK Piotr
 •     dr inż. GAWRON Waldemar
  reprezentującego Wojskową Akademię techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego
  za pracę nt. „Detektory HOT o krótkiej stałej czasowej”

  Nagrodę II stopnia, w wysokości 40 000 złotych,
  dla zespołu badawczego w składzie:
 •     prof. nzw. dr hab. inż. PLESKACZ Witold
 •     dr inż.    BOREJKO Tomasz
 •     dr inż.    SIWIEC Krzysztof
 •     dr inż.    MARCINEK Krzysztof
 •     mgr. inż. BERENT Andrzej
 •     mgr. Inż. NARCZYK Paweł
  reprezentującego : Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej za pracę nt.: „Bloki dwusystemowego, scalonego odbiornika sygnałów nawigacji satelitarnej GALILEO i GPS w technologii nanometrycznej CMOS do dokładnego pozycjonowania obiektów przenośnych”

 Nagrodę III stopnia, w wysokości 20 000 złotych,
dla zespołu badawczego w składzie:

 •     ppłk dr inż. ZIEJA Mariusz
 •     dr inż.     GOŁDA Paweł    
 •     mgr. inż. KURZYK Bartłomiej    
 •     mgr. inż. KOBIAŁKA Andrzej    
 •     mgr. inż. DYGNATOWSKI Paweł
 •     SZPORKA Aleksander
 •     mgr. inż. GŁYDA Krzysztof
  reprezentującego : Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych za pracę nt.:  „System Informatyczny wspierający proaktywne zarządzanie bezpieczeństwem lotów w Służbie Ruchu Lotniczego SZ RP — TURAWAMATS”

2. w kategorii za najlepsze wdrożenie produktu będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych:
Nagrodę I stopnia, w wysokości 50 000 złotych,
dla zespołu badawczego w składzie:

 •     dr inż.    RACHWALIK Tomasz
 •     mgr inż. ZABŁOCKI Janusz    
 •     dr hab. inż. LEŚNIEWICZ Marek
 •     dr inż. WICIK Robert
 •     dr. inż.     GLIWA Rafał
 •     dr inż. GRZONKOWSKI Marcin
 •     dr inż.    MAŁOWIDZKI Marek    
 •     st. tech. FABISIAK Ryszard   
  reprezentującego : Wojskowy Instytut Łączności im. Prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego za pracę nt.: „System Informatyczny nt.: „Urządzenia IP-KRYPTO SZAŁWIA”

  Nagrodę II stopnia, w wysokości 20 000 złotych, dla zespołu badawczego w składzie:
 •     mjr mgr inż. RULIŃSKI Piotr
 •     ppłk dr inż. LEWANDOWSKI Zbigniew
 •     dr inż. PODGÓRZAK Paweł
 •     dr inż. NITA Marcin
 •     mgr inż. KWIECIEŃ Cezary
 •     tech. PIELACH Tadeusz   
  reprezentującego : Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia za pracę nt.: „Głowice bojowe do Bezzałogowych Statków Powietrznych”


3. wyróżnienie za najlepszy patent za wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy lub prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, chroniony prawem własności przemysłowej, uzyskany w wyniku realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, w postaci:
nagrody Ministra Obrony Narodowej w wysokości 10 000 złotych 
oraz rzeczowej Prezesa Urzędu Patentowego RP
dla zespołu badawczego w składzie:

 •     dr hab. inż. ROWIŃSKI Lech
 •     mgr inż. PORALA Bogumił
 •     mgr inż. ŁUKASZEWICZ Dorota
 •     OBIN Leszek
 •     mgr inż. GRYMAJŁO Piotr
 •     DZIADKIEWICZ Jerzy
 •     mgr inż. SAUER Tomasz
 •     mgr inż. KORALEWSKI Jan
 •     mgr inż. SOBCZYK Paweł
 •     RĘBIŚ Arkadiusz
 •     mgr inż. SZCZEŚNIAK Arkadiusz
 •     WASILEWSKI Paweł   
  reprezentującego: Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej za pracę nt.: „System głębinowy obrony przeciwminowej OPM kr. GŁUPTAK”

7 EREA Board Members 20171129 redDoroczna uroczystość Stowarzyszenia EREA miała miejsce w hotelu The Hotel dnia 29 listopada br. w Brukseli. Bezpośrednio przed uroczystością odbyło się spotkanie w formie okrągłego stołu członków Zarządu EREA z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Po formalnym otwarciu dorocznej uroczystości EREA przez obecnego Prezesa EREA Pana Bruno Sainjon (ONERA) przemówienie wygłosił pan Kurt Vandenberghe Dyrektor ds. Polityki Rozwoju i Koordynacji w Dyrekcji Generalnej Badań i Innowacji Komisji Europejskiej. Po przemówieniu miała miejsce prezentacja przez autorów trzech najlepszych artykułów w corocznym konkursie na najlepszą publikację EREA.

Następnego dnia po uroczystości w brukselskiej połączonej siedzibie instytutów holenderskiego NLR i niemieckiego DLR odbyło się 37 spotkanie Zarządu EREA (BM 37) według tradycyjnego porządku. Gościem specjalnym spotkania EREA BM 37 był niemiecki członek Parlamentu Europejskiego Christian Ehler.

Ważnym tematem spotkania były wybory nowego Prezesa EREA i jego zespołu. Nowym prezesem Stowarzyszenia od początku 2018 r. będzie Pan dr Catalin Nae, Dyrektor Generalny Narodowego Instytutu Badań Lotniczych INCAS imienia Elie Carafoli w Bukareszcie.

W uroczystych spotkaniach EREA Instytut reprezentowali Dyrektor ITWL prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik oraz Rzecznik Patentowy ITWL mgr Paweł Ziencik, reprezentujący Instytuty ILot oraz ITWL w Grupie Roboczej EREA SRG.

tekst: mgr Paweł Ziencik

Dyrektor ITWL na spokaniach EREADyrektor ITWL na spokaniach EREADyrektor ITWL na spokaniach EREA

Wyróżnienia dla ITWL na Targach

 002

Na tegorocznej 69. edycji Międzynarodowych Targów „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty” IENA 2017 w Norymberdze, w dniach 2-5.listopada, zaprezentowanych zostało aż 850 wynalazków z 31 krajów i rozmaitych branż. Targi IENA mocno pielęgnują swe partnerstwa zarówno krajowe jak i zagraniczne. W tym roku krajem partnerskim Targów IENA była Malezja, która wniosła również do ich realizacji swój potencjał innowacyjny. Dla wielu obecnych na Targach wynalazców, konstruktorów i osób kreatywnych są one inspiracją, a towarzyszy im zawsze wiele fachowych wykładów i seminariów.

Prezentacja ITWL na stoisku polskim, zarządzanym przez Agencję Promocyjną INVENTOR Sp. z o.o. objęła dwa rozwiązania. Pierwsze z nich – wzór użytkowy pt. „Kaseta do odpalania naboi pirotechnicznych”, nr zgłoszenia W.124888, Twórcy: Ryszard Szczepanik, Andrzej Żyluk, Wiesław Buler, Mariusz Pietraszek, Tomasz Klemba – zostało uroczyście wyróżnione nagrodą specjalną organizatorów Międzynarodowej Wystawy Wynalazków INST i Targów „Technomart” w Tajpej (Tajwan). Drugie rozwiązanie – wynalazek pt. „Układ do detekcji i monitorowania uszkodzeń struktury kompozytowej, zwłaszcza z nieprzewodzącym rdzeniem” nr zgłoszenia w UPRP P.414277, Twórcy: Artur Kurtyna, Krzysztof Dragan, Michał Dziendzikowski, Andrzej Leski uzyskało srebrny medal Targów IENA.

Rozwiązania prezentował na Targach Rzecznik Patentowy ITWL mgr Paweł Ziencik, który w imieniu Instytutu odebrał również przyznane wyróżnienia.

IENA 2017 - Wyróżnienia dla ITWL na Targach IENA 2017 - Wyróżnienia dla ITWL na Targach IENA 2017 - Wyróżnienia dla ITWL na Targach IENA 2017 - Wyróżnienia dla ITWL na Targach

IMG 3817Kolejna, XXV edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach wspominana będzie jako pasmo sukcesów Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.

Instytut wyróżniony został prestiżową nagrodą Defender, którą komisja konkursowa przyznała za System Odrzutowych Celów Powietrznych Jet-2, eksponowany podczas targów wraz z Naziemną Stacją Kontroli oraz wyrzutnią. System jest efektem współpracy ITWL z firmą MSP Marcin Szender, Wojskową Akademią Techniczną i Politechniką Warszawską. Powstanie systemu sfinansowane zostało ze środków NCBiR - projekt Odrzutowe Cele Powietrzne z programowaną trasą lotu DOBR/0065/R/ID1/2012/03.

Podczas targów ITWL zawarł szereg istotnych umów z partnerami krajowymi oraz zagranicznymi. Podpisana została umowa z agencją NATO - NAGSMA, na mocy której ITWL wszedł do programu AGS (Air Ground Surveillance), jako wykonawca narzędzia weryfikacji i walidacji rozwiązań proceduralnych systemu AGS. Kontrakt opiewa na kwotę 30 mln euro a termin jego realizacji to 30 m-cy.

Kolejne, dwie umowy podpisane zostały z Polską Grupą Zbrojeniową S.A. Zakładają rozwój współpracy w zakresie Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych. Celem współpracy jest komercjalizacja Systemów BSP opracowanych przez ITWL i wspólne oferowanie ich potencjalnym odbiorcom, takim jak Siły Zbrojne RP, Policja, Straż Graniczna, czy Biuro Ochrony Rządu. Umowy stanowią doskonały przykład współdziałania znajdujących się pod nadzorem MON: jednostki naukowej oraz przemysłu w celu osiągnięcia efektu synergii – ITWL udostępnia know-how, PGZ zapewnia zdolności produkcyjne.

Na stoisku ITWL podpisane zostało także porozumienie z potentatem w przemyśle zbrojeniowym, firmą Thales. Współpraca obejmować będzie wspólną intergrację systemu rakietindukcyjnych THALES TELSON 22 ze śmigłowcem Mi-24 z wykorzystaniem systemu zarządzania uzbrojeniem autorstwa ITWL.

Produkty eksponowane podczas MSPO na stoisku Instytutu wzbudziły ogromne zainteresowanie oficjalnych delegacji polskich i zagranicznych, zarówno cywilnych jak i wojskowych. Dyrekcja Instytutu podejmowała najwyższych przedstawicieli BBN, MON, Sił Zbrojnych RP, czy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które od lat ma nieoceniony wpływ na rozwój polskiej myśli technologicznej oraz sfery badań naukowych.

 

MSPO 2017

MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017

Michał Wąsiewicz

1Bezzałogowy Statek Powietrzny NeoX opracowany wspólnie z PGZ S.A. został wyróżniony prestiżową nagrodą wystawy lotniczej AIR FAIR 2017, która odbyła się w Bydgoszczy w dniach 26-27 maja 2017r.

Czytaj więcej: Wyróżnieni na AIR FAIR 2017

osciekbwl1Z przyjemnością informuję że Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych wspólnie z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej powołał Ośrodek Szkolenia Członków i Ekspertów Komisji Badania Wypadków Lotniczych, który ma na celu organizację kursów w zakresie metodyki badania zdarzeń lotniczych. Powołany Ośrodek Szkolenia w ITWL ma na celu przygotowanie członków PKBWL i ich ekspertów, jak również członków zespołów bezpieczeństwa lotów organizacji lotniczych do badania zdarzeń lotniczych. Ośrodek będzie funkcjonował zgodnie z Wytycznymi szkoleniowymi dla badających wypadki lotnicze Cir 298 AN/172 zatwierdzone przez Sekretarza Generalnego i opublikowane pod jego zwierzchnictwem w czerwcu 2003 r. przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

 

      Czytaj więcej...   

 

OŚRODEK SZKOLENIA CZŁONKÓW I EKSPERTÓW KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH współpracuje z:

PKBWL

 

IMG 0629Wynalazki Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych zostały nagrodzone na Targach Wynalazczości CONCOURS LÉPINE INTERNATIONAL PARIS 2017. Targi odbyły się w Paryżu w dniach 27.04.-8.05.2017r.

Oba zaprezentowane na stoisku Pawilonu Polskiego rozwiązania ITWL uzyskały prestiżowe brązowe medale targów oraz dyplomy. Były to: „Kaseta do odpalania naboi pirotechnicznych”, numer zgłoszenia wzoru użytkowego do Urzędu Patentowego RP W.124888, Wynalazcy: Ryszard Szczepanik, Andrzej Żyluk, Wiesław Buler, Mariusz Pietraszek, Tomasz Klemba oraz „Układ do detekcji i monitorowania uszkodzeń struktury kompozytowej, zwłaszcza z nieprzewodzącym rdzeniem”, numer zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego RP P. 414277. Dodatkowo "Układ do detekcji..: został doceniony wyróżnieniem specjalnym -  dyplomem Stowarzyszenia EUROPE France INVENTEURS, nadanym przez Prezesa tego Stowarzyszenia.

Międzynarodowe Targi Wynalazczości „Concours Lépine” w Paryżu mają ponad stuletnią tradycję. Są one organizowane od 1901 roku, a ich inicjatorem był Prefekt Policji, Louis Lépine. W historii kolejnych edycji tej bardzo prestiżowej imprezy pod patronatem Prezydenta Francji oraz Prefekta Policji zaprezentowane zostały i wypromowane takie wynalazki jak silnik dwusuwowy, turbina cieplna, sztuczne serce, sztuczne płuco, aparat do transfuzji krwi i wiele innych rozpowszechnionych w świecie znakomitych rozwiązań.

Wynalazki ITWL nagrodzone w ParyżuWynalazki ITWL nagrodzone w ParyżuWynalazki ITWL nagrodzone w ParyżuWynalazki ITWL nagrodzone w Paryżu

201612066 grudnia w  hotelu The Hotel w Brukseli miała miejsce uroczystość dorocznego spotkania Stowarzyszenia EREA.

Poprzedziło ją bezpośrednio spotkanie z Panią Clara de la Torre – Dyrektorem w Dyrekcji Generalnej Badań i Innowacji Komisji Europejskiej, którego celem było przedstawienie możliwości i ambicji Stowarzyszenia w zestawieniu z aktualnymi działaniami i planami Komisji Europejskiej w odniesieniu do następnego Programu Ramowego UE o roboczym symbolu FP9.

Czytaj więcej: Doroczne spotkanie EREA

Logo Konkurs IVMinister Obrony Narodowej zatwierdził uchwałę Kapituły "IV Konkursu na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności", nad którym patronat honorowy objął Prezydent RP Andrzej Duda. Minister przyznał tym samym nagrody i wyróżnienia w konkursie.

Nagroda II stopnia trafiła do wykonawców pracy badawczej pt.: System monitorowania i prognozy stanu technicznego struktury statku powietrznego z wykorzystaniem sieci czujników i systemu eksperckiego (ang. Aircraft fuSelage crack moniToring sYstem And progNosis through on-boArd eXpert sensor network - ASTYANAX), wśród których znaleźli się przedstawiciele ITWL.

Skład zespołu wykonawców projektu:


dr inż. Sławomir KLIMASZEWSKI, dr hab. inż. Andrzej LESKI, dr inż. Krzysztof DRAGAN, mgr inż. Marcin KURDELSKI, dr inż. Michał SAŁACIŃSKI, mgr inż. Michał STEFANIUK, dr inż. Janusz GOZDECKI, mgr inż. Jarosław CHOJNACKI, Dr., Ph.D.Eng, Claudio SBARUFATTI, Professor, Ph. D. Eng. Marco GIGLIO, M. Sc. Eng. Guido PAVAN, MBA,M. Sc. Eng., Luigi Maria BOTTASSO, Dr inż. Malte FRӦVEL, M. Sc. Eng Francisco Javier San Milan FIEL.

Nagroda MON za pracę badawczą

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów