Aktualności
 • Zarejestruj

Wyznaczenie do pełnienia obowiązków dyrektora Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych

 

 decyzja nr196Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dniem 7 sierpnia 2018 r. wyznacza się Pana dr. hab. inż. Mirosława KOWALSKIEGO, prof. ITWL do pełnienia obowiązków dyrektora Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych w Warszawie do czasu powołania nowego dyrektora, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

DSC 0341W tym roku minęło 65 lat od powołania, 17 czerwca 1953 r. przez Ministra Obrony Narodowej, Instytutu Naukowo-Badawczego Wojsk Lotniczych (dzisiejszy Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych). Z tej okazji na terenie ITWL, 15 czerwca 2018 r., odbyły się uroczystości jubileuszowe. Patronat honorowy nad nimi objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Czytaj więcej: Obchody 65 lecia ITWL

inventarena2018

Złote medale dla ITWL na INVENT ARENA 2018

Udział w drugiej edycji Międzynarodowej Wystawy Innowacji Technicznych, Patentów i Wynalazków INVENT ARENA 2018 w Trzyńcu okazał się dla ITWL bardzo udany. Wystawa została zorganizowana w zbliżonej konwencji do poprzedniej edycji z 2016 r. i w podobnej skali, a wówczas zaprezentowane zostały wynalazki z 21 krajów. Na Wystawie byli obecni przedstawiciele Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazczych (IFIA), Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), oraz czeskich organizacji rządowych związanych z własnością intelektualną. Organizacje te objęły Wystawę swym patronatem.

Czytaj więcej: Złote medale dla ITWL na INVENT ARENA 2018

001Wynalazek „Układ do badań porównawczych paliw lotniczych” uzyskał wyróżnienie w V edycji konkursu „Eureka! DGP – odkrywamy polskie wynalazki”, którego organizatorem był Dziennik Gazeta Prawna. Celem konkursu była promocja polskiej nauki oraz potencjału twórczego polskich wynalazców. Tegoroczna edycja dotyczyła wynalazków zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP w latach 2015 i 2016.

Czytaj więcej: Wyróżnienie za wynalazek

20180621 165523Rodzina bezzałogowych statków powietrznych ATRAX została wyróżniona "Diamentową Nagrodą" w Konkursie Lider Bezpieczeństwa Państwa 2018, zorganizowanym przez Stowarzyszenie Dostawców na Rzecz Służb Mundurowych. Honorowy patronat nad konkursem sprawował Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego - Minister Paweł Soloch. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 21.06.2018r. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie.

Czytaj więcej: Lider Bezpieczeństwa Państwa

plansza415 czerwca 2018r. odbyły się uroczystości związane z obchodami 65-lecia Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Niebawem dostępna będzie szczegółowa relacja z przebiegu obchodów.

IMG 5122ITWL otrzymał wyróżnienie w konkursie Innowacje dla Sił Zbrojnych RP.  Konkurs zorganizował Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO) pod patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Gala finałowa odbyła się 24 kwietnia 2018r. w Warszawie.

Czytaj więcej: Innowacje ITWL dla SZ RP

000Na tegorocznych 117. Międzynarodowych Targach Wynalazczości „Concours Lépine” w Paryżu, w dniach 27.04.-8.05., ITWL zaprezentował na stoisku Pawilonu Polskiego dwa rozwiązania. Dzięki doskonałemu przygotowaniu materiałów wystawowych oraz bezpośredniemu kontaktowi z jurorami, a także komunikacji w j. francuskim, prezentacja tych rozwiązań okazała się bardzo udana.

Czytaj więcej: ITWL wyróżniony na Targach CONCOURS LÉPINE INTERNATIONAL 2018 w Paryżu

logotypy 2Ponad 15,5 mln.zł. trafi do ITWL na utworzenie laboratoriów Krajowego Ośrodka Badawczego Inteligentnych Materiałów Kompozytowych. Pomysłodawcą i twórcą idei jest dr inż. Jarosław Sulkowski - Z-ca Dyrektora ITWL ds. Rozwoju i Wdrożeń. Wsparcie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W nowych laboratoriach prowadzone będą badania nad innowacyjnymi materiałami dla przemysłu lotniczego oraz sektorów wysokiej technologii. Fundusze przyznane zostały decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Kolejne miliony z unijnej puli pomogą w tworzeniu zaplecza badawczo-rozwojowego w sumie mazowieckich instytucji naukowych. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego w sumie 88,8 mln.zł. dofinansowania zainwestowane zostanie w realizację pięciu projektów.  Dzięki funduszom unijnym powstaną specjalistyczne laboratoria do prowadzenia badań odpowiadających potrzebom gospodarki.

Zwiększanie innowacyjności i konkurencyjności województwa wymaga inwestycji w zaplecze badawczo-rozwojowe. Dlatego fundusze z programu regionalnego wspierają tworzenie i rozwój specjalistycznych laboratoriów do prowadzenia prac badawczych nad rozwiązaniami odpowiadającymi potrzebom przedsiębiorców, ale też samych mieszkańców. W tym tygodniu Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o dofinansowaniu pięciu projektów instytucji naukowych. Będą to inwestycje Instytutu Kolejnictwa, Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych oraz Politechniki Warszawskiej. Konkurs zorganizowała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Instytucje naukowe działające na Mazowszu realizują już, dzięki środkom RPO WM 2014-2020, dziewięć projektów dotyczących zaplecza badawczo-rozwojowego, a ich dofinansowanie przekracza 234 mln. zł.
Rozstrzygnięcie drugiego konkursu w tym zakresie to aż 88,8 mln. zł. na kolejne pięć inwestycji wspierających opracowywanie i testowanie innowacyjnych rozwiązań - powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor MJWPU.
Instytut Kolejnictwa zainwestuje 4,7 mln. zł. unijnego dofinansowania w zakup nowoczesnego sprzętu do realizacji prac badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa transportu szynowego. Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych przeznaczy 24,7 mln. zł. na doposażenie Centrum Grafenu i Innowacyjnych Nanotechnologii, którego prace znajdą zastosowanie w biomedycynie, elektronice, fotonice, czy energetyce. Politechnika Warszawska otrzyma natomiast ponad 43 mln zł dofinansowania dwóch projektów. Fundusze unijne pomogą w utworzeniu Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych wraz z laboratoriami służącymi do testowania i certyfikacji produktów. Kolejna inwestycja uczelni obejmie stworzenie terenowego poligonu doświadczalno-wdrożeniowego na terenie lotniska w Sierakowie w powiecie przasnyskim. Będzie to przestrzeń do realizacji prac z zakresu systemów bezzałogowych, lotnictwa czy też nowoczesnych technologii materiałowych."

źródło: www.funduszedlamazowsza.eu

Uroczstość 25 lecia PLP 1024x905W Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych odbyła się uroczystość 25-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego. Obchody, w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018, objął Patronatem Honorowym  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Patronami medialnymi byli: RAPORT WTO, Telewizja internetowa PRESS.WARSZAWA i Telewizja Internetowa INTERWIZJA. Uroczystość odbyła się  24 marca 2018 roku.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Senator Jarosław Rusiecki - przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Senatu RP, Poseł Michał Jach – przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP, Marszałek Senior, Poseł na Sejm RP Kornel Morawiecki, płk dypl. Mirosław Kucharski - reprezentujący Sztab Generalny Wojska Polskiego, Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Janusz Dobrzański –Wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Gen. Leon Komornicki - przewodniczący Komitetu Przemysłowego Stowarzyszenia Euroatlantyckiego, pierwsza polska pilotka latająca na bojowym samolocie ponaddźwiękowym Mig-29 por. pil. Katarzyna Tomiak-Siemieniewicz, działacze związków zawodowych współpracujących z Polskim Lobby Przemysłowym, prezesi przedsiębiorstw i firm, dyrektorzy instytutów, prezesi i działacze organizacji społecznych i stowarzyszeń,oraz dziennikarze.

Gości powitał Koordynator PLP prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka, przedstawiając jednocześnie dokonania Polskiego Lobby Przemysłowego w okresie 25 lat jego istnienia. Po nim głos zabrał prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik – dyrektor ITWL, który przedstawił działalność, dokonania, a także możliwości i aspiracje Instytutu.

Następnie rozpoczęła się najważniejsza część uroczystych obchodów 25-lecia PLP, którą było wręczenie po raz szósty Wyróżnień Honorowych Polskiego Lobby Przemysłowego pt. „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu). Posiedzenie Kapituły Honorowego Wyróżnienia odbyło się 5 marca 2018 r. w składzie: prof. dr inż. Tadeusz Gałązka - przewodniczący, gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. inż. Jerzy Modrzewski, prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, mgr Kazimierz Łasiewicki, mgr inż. Jerzy Horodecki i mgr inż. Edmund Misterski – sekretarz. Wyróżnienia przyznano następującym osobom:

 1. Krzysztofowi A. Borowiakowi - autorowi wielu wdrożonych projektów innowacyjnych urządzeń technicznych oraz zasłużonemu na rzecz politechnizacji polskiej młodzieży, którego kandydaturę zgłosiło Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan z Gniezna i Redakcja "Przemiany na Szlaku Piastowskim".
 2. Prof. nadzw. dr hab. inż. Tomaszowi Babulowi - Dyrektorowi Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, którego kandydaturę zgłosił Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich-SIMP.
 3. Inż. Zygmuntowi Dębińskiemu – wieloletniemu Dyrektorowi ds. inwestycji, nieruchomości i infrastruktury w PIT-RADWAR, technologowi urządzeń radiolokacyjnych, którego kandydaturę zgłosił Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego.
 4. Mgr inż. Januszowi Dobrzańskiemu - wiceprezesowi SIMP, długoletniemu dyrektorowi Łańcuckiej Fabryki Śrub, którego kandydaturę zgłosił Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.
 5. Dr inż. Andrzejowi Kilianowi - Prezesowi Zarządu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni, którego kandydaturę zgłosiła Rada Budowy Okrętów.
 6. Mieczysławowi Kwiatkowskiemu – mistrzowi w zawodach budowlanych i produkcji drzewnej, założycielowi Branżowych Cechów Rzemieślniczych i współzałożycielowi Związku Pracodawców Klastry Polskie, którego kandydaturę zgłosił       Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw.
 7. Ewie Mańkiewicz- Cudny - Prezes FSNT NOT i redaktor naczelnej „Przeglądu Technicznego, której kandydaturę zgłosił Zarząd FSNT NOT.
 8. Inż. Piotrowi Sadowskiemu - konstruktorowi śmigłowców w WSK Świdnik S.A., członkowi Rady Dialogu Społecznego, przewodniczącemu Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników, którego kandydaturę zgłosił Zarząd Krajowy ZZIiT.
 9. Mgr Elżbiecie Wawrzynkiewicz - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalnej Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. w Poznaniu, której kandydaturę zgłosiła Krajowa Branża Pracowników Przemysłu Obronnego Forum Związków Zawodowych i Związek Zawodowy Sektora Obronnego.
 10. Prof. Andrzejowi Żylukowi - Zastępcy dyrektora Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych ds. naukowych, którego kandydaturę zgłosiło Towarzystwo Polskich Inżynierów Lotnictwa SIMP.

W dalszej części programu uroczystości 25-lecia Polskiego Lobby Przemysłowego przedstawiono następujące prezentacje:

Prof. Paweł Soroka - Raporty i programy opracowane przez ekspertów PLP i Konserwatorium „O lepszą Polskę”;

- Stanisław Leśniak i Krzysztof Mroczkowski - Rozwój polskiego przemysłu. Kluczowe wyzwania integralnej reindustrializacji;

- Angelika Jarosławska - Działalność PLP na rzecz polskiego lotnictwa wojskowego i polskiego przemysłu lotniczego;

- Kmdr dr inż. Bohdan Pac - PLP na rzecz modernizacji i rozwoju Marynarki Wojennej RP oraz odbudowy przemysłu stoczniowego. Ponadto odbyła się promocja kolejnego rocznika Polskiego Lobby Przemysłowego, zawierającego w I części jego opinie, stanowiska i ekspertyzy z 2017 i początku 2018 roku,a w II części – ukazującego wybrane działania i dokonania PLP w okresie 25 lat jego istnienia.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości Janusz Dobrzański – Wiceprezes Zarządu Głównego SIMP wręczył grupie działaczy i ekspertów Polskiego Lobby Przemysłowego Honorowe Odznaki Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

W drugiej części odbyła się spotkanie towarzyskie przy szwedzkim stole, w trakcie którego wymieniano poglądy i dyskutowano na temat dotychczasowej działalności Polskiego Lobby Przemysłowego.

 Angelika Jarosławska, dr Krzysztof Pająk

materiał wideo z wydarzenia: https://www.youtube.com/watch?v=oUlavlLZe0o&t=1023s

 

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów