Aktualności
 • Zarejestruj

www.parp.gov.plDyrektor ITWL prof.dr hab.inż Ryszard Szczepanik w towarzystwie przedstawiciela zespołu konstrukcyjnego BSP Atrax inż. Krzysztofa Figura odebrał wyróżnienie w konkursie Polski Produkt Przyszłości 2017. Uroczystą galę rozpoczął przemówieniem Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. Ceremonia odbyła się 1 marca 2018r. w auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Konkurs zorgranizowany został przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrub Badań i Rozwoju.

Bezzałogowy Statek Powietrzny Atrax uzyskał pierwsze wyróżnienie w kategorii "Produkt przyszłości jednostki naukowej", co oprócz przywilejów związanych z promocją rozwiązania przez PARP oraz NCBiR, upoważnia Instytut m.in. do posługiwania się znakiem i hasłem "Polski Produkt Przyszłości 2017", a także do aplikowania o grant na rozwój, promowanie lub umiędzynarodowienie produktu w wysokości 25.000 zł.

Do XX edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości wpłynęła rekordowa liczba 111 wniosków konkursowych, w tym wysoko innowacyjne wyroby i technologie opracowane przez inżynierów pracujących zarówno indywidualnie jak i w konsorcjach naukowo-biznesowych.

Podczas otwarcia gali Wicepremier Jarosław Gowin powiedział:

- Polska gospodarka potrzebuje innowacji, bo tylko w ten sposób zwiększy swoją konkurencyjność. Z roku na rok nowoczesne technologie, w coraz większym zakresie, stają się częścią otaczającej nas rzeczywistości. Projekty, które otrzymały nagrodę Polskich Produktów Przyszłości, jeszcze do niedawna pozostawały w sferze wyobraźni naukowców. Dziś nabrały realnego kształtu, są wizytówką możliwości polskiej nauki i potencjału naszej przedsiębiorczości. Zwycięskie projekty, najlepsze z najlepszych, pozwalają z optymizmem spoglądać na przyszłość polskich innowacji.

Do uczestników konkursu list gratulacyjny wysłał Premier Rządu RP Mateusz Morawiecki:

- Dwudziestoletnia historia konkursu pokazuje, że mimo ryzyka, jakie towarzyszy wdrażaniu nowatorskich rozwiązań technologicznych, polscy inżynierowie, naukowcy i przedsiębiorcy potrafią odnosić sukcesy rynkowe. Innowacyjność jest jednym z filarów rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Konkurs wpisuje się w działania promujące dobrze pojęty patriotyzm gospodarczy. Dla odbiorców nagrodzonych projektów to jednoznaczna rekomendacja, że wśród nawet najbogatszej oferty warto wybrać Polski Produkt Przyszłości. Wszystkim nam, życzę kolejnych innowacyjnych projektów, które przysłużą się rozwojowi gospodarczemu naszej Ojczyzny.

Wyróżnienie dla ITWLWyróżnienie dla ITWLWyróżnienie dla ITWLWyróżnienie dla ITWLWyróżnienie dla ITWLWyróżnienie dla ITWLWyróżnienie dla ITWLWyróżnienie dla ITWLWyróżnienie dla ITWL

Kapituła jubileuszowej edycji konkursu – w skład której weszli przedstawiciele najważniejszych instytucji w kraju – przyznała nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach: produkt przyszłości jednostki naukowej, produkt przyszłości przedsiębiorcy oraz rozwiązanie stworzone we współpracy jednostki naukowej i przedsiębiorcy.

- Polskie innowacje i technologie to lokomotywa napędowa dla naszej gospodarki. Dlatego tak ważne jest, aby ich autorzy mieli środowisko do rozwoju swoich projektów. Rodzime produkty i usługi w dziedzinie nowych technologii wyróżnia przede wszystkim wysoka jakość. Ten właśnie wyznacznik sprawia, że polskie firmy nie tylko z sukcesem działają na rynkach krajowych i zagranicznych, lecz również budują świadomość silnych polskich marek w obszarze innowacji – podkreślała Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

 LAUREACI XX EDYCJI KONKURSU PPP

Produkt przyszłości jednostki naukowej

NAGRODA: „IntraLine-IOERT”, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

WYRÓŻNIENIE: „Bezzałogowy statek powietrzny pionowego startu i lądowania ATRAX”,  Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

WYRÓŻNIENIE: „Maszyna zagregowana z ciągnikiem rolniczym do zbierania i zwijania materiału drzewnego pozostałego po ścince gałęzi, odrostów drzew i krzewów, jako biomasy na cele energetyczne”, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

WYRÓŻNIENIE: „Hydrogenerator do mikroelektrowni wodnej”, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej

Produkt przyszłości wspólny jednostki naukowej i przedsiębiorcy

 NAGRODA: „Technologia zagospodarowania popiołów lotnych łącznie z odpadami komunalnymi i przemysłowymi w produkcji kruszyw lekkich dla budownictwa”, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego i NTI Sp. z o.o. Nowoczesne Techniki Instalacyjne

W kategorii tej nie przyznano wyróżnień.

 Produkt przyszłości przedsiębiorcy

NAGRODA: „Triggo - polska globalna innowacja w miejskiej elektromobilności”, Triggo S.A.

WYRÓŻNIENIE: „Teemothy - symulator echokardiografii przezprzełykowej do trenowania lekarzy specjalistów”, Medical Simulation Technologies Sp. z o.o.

WYRÓŻNIENIE: „Wysokooczyszczony żelujący 1-3,1-4 beta-glukan pochodzący z owsa, otrzymany 
w procesie biorafinacji umożliwiającej pozyskanie produktów o wysokiej wartości dodanej”, Beta Bio Technology Sp. z o.o.

WYRÓŻNIENIE: „Instalacja gazowa STAG 500 DIS do pojazdów z bezpośrednim wtryskiem paliwa”,
AC S.A.

WYRÓŻNIENIE: „Urządzenie i metoda badania próchnicy wtórnej przy zastosowaniu technologii NLDS 
nieliniowej spektroskopii dielektrycznej”, Numed Sp. z o.o.

NAGRODY SPECJALNE

Nagroda specjalna za produkt w obszarze ekoinnowacji: "Technologia zagospodarowania popiołów lotnych łącznie z odpadami komunalnymi i przemysłowymi w produkcji kruszyw lekkich dla budownictwa”, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego i NTI Sp. z o.o. Nowoczesne Techniki Instalacyjne

Nagroda specjalna za produkt zgłoszony przez młodego i innowacyjnego przedsiębiorcę: „Teemothy - symulator echokardiografii przezprzełykowej do trenowania lekarzy specjalistów”, Medical Simulation Technologies Sp. z o.o.

Nagroda specjalna Ministra Przedsiębiorczości i Technologii: „Robot społeczny EMYS do nauki języków obcych dla dzieci w wieku 3-7”, FLASH Robotics

Nagroda specjalna Urzędu Patentowego RP: „Triggo - polska globalna innowacja w miejskiej elektromobilności”, Triggo S.A.

- Bardzo cieszymy się, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju mogło wystąpić w roli współorganizatora jubileuszowej edycji konkursu na Polski Produkt Przyszłości. To dla nas ważne wyróżnienie, bo jako NCBR od ponad dekady wspieramy polskie innowacje. Nasz cel to zacieśnianie współpracy świata nauki i biznesu, bo dzięki niej mogą powstawać przełomowe i jednocześnie rentowne projekty, które realnie przyczynią się do poprawy jakości życia Polaków – powiedział prof. Maciej Chorowski, Dyrektor NCBR.

- Chcę podziękować ponad 300 ekspertom z różnych dziedzin techniki, którzy wspierali nas na przestrzeni tych 20-lat w procesie oceny ponad 900 projektów oraz brali udział w pracach Kapituły. To ich zaangażowaniu i profesjonalizmowi zawdzięczamy wysoki poziom merytoryczny konkursu - dodała Patrycja Klarecka, Prezes PARP.

Laureaci konkursu, oprócz prawa do posługiwania się w korespondencji i w promocji znakiem oraz hasłem: Polski Produkt Przyszłości, mają możliwość uzyskania grantu na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu. Zwycięzcy mogą starać się o grant 100 tys. zł, wyróżnieni o grant w wysokości 25 tys. zł.

Jubileuszowa edycja odbyła się pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

źródło: www.parp.gov.pl

zdjęcia: www.parp.gov.pl, inż. Michał Mazur - ITWL

Link do artykułu na stronie PARP: http://www.parp.gov.pl/zwyciezcy-konkursu-polski-produkt-przyszlosci

Udostępnij

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności